CD-utside

Produktoversikt [Til forsida]

Alle prisane er med mva, men ekspedisjonsgebyr kr 30 blir tillagt bestillingar under kr 1100. Merk at det kan bli gjort endringar utan varsel.

Produktgrupper:

DataBibelen

Dette er den største norske DataBibelen.

For å orientera seg om kva DataBibelen er kan ein sjå på skjermbilde som gjev ei oversikt over hovudfunksjonar i DataBibelen har, ein kan lese den vesle trykte brukarmanualen, og ein kan laste ned og teste den gratis demoen. Denne har også ein sjølvgåande presentasjon som heiter DataBibelen Opplæring, og den store brukarmanualen som er innebygd i sjølve programmet.

Grunnpakka ("sjølve DataBibel-CD-en") kjem med over 20 Biblar og ein del Nytestamente, og over 140 andre bøker. Dei trykte bøkene DataBibelen tilsvarar utgjer eit heilt kristent bibliotek på til saman over 3,5 hyllemeter. Til ein brøkdel av kva dei trykte bøker programmet inneheld ville ha kosta, om dei alle hadde vore i salg!

Programmet har søk på alle ord og kombinasjonar av ord, langt over 2 millionar kryssreferansar, og over 1600 bilde og kart i svart/kvitt og farge (av varierande nytte).

Pris Grunnpakke kr 498,-


CD-Tillegget

Det finst også eit Tillegg ein kan kjøpe for å utvide DataBibelen, med endå fleire Biblar og andre tekstar. Sjå detaljar
nederst i lista under:

Pris Tillegg kr 498,-

Pris Grunnpakke + Tillegg kr 996,-      (Dette blir kalla "Utvida utgåve")

Ekstra Bibeltekstar

Grunna avtalevilkår er New Revised Standard Version (NRSV) og Svenska Folkbibeln ikkje del av DataBibelen, men dei kan kjøpast lause. Grunnpakka kan vidare utvidast med Biblar frå DataBibel-tillegget. Slike ekstra Biblar blir installert frå DataBibel-pakka med passord.

Pris 95,- pr stk.


Sangbøker

Sangbøkene følgjer ikkje med DataBibelen, men legg seg inn i og blir ein del av denne. Sangbøkene kan også kjøpast lause, utan DataBibelen. Dei kjem med fleire timar (enkel) musikk, og oppslagslister.


KABB:
I tillegg finst det to sangbok-samlingar til kr 480,- pr stk som grunna kopirettar bare blir distribuert gjennom organisasjonen:
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)
Tlf: 6981 6981    www.kabb.no

KABB-samling 1:

KABB-samling 2:Bestillingsskjemaet kan både brukast til å sende bestillingar og spørsmål.Tilbake til forsida