Kontakt og bestilling [Til forsida]

Kontakt

SigveSaker
Granneshagen 24
4044 Hafrsfjord, Noreg
Telefon: 4860 4130
E-post: databibelen@sigvesaker.no

Har du mykje å spørja om er det oftast enklast å ringa. Du kan også skriva strømbrev til adressa ovanfor. Det er litt ujamnt kor ofte strømposten vert sjekka, oftast er det kvar dag.

Bestilling

Dei fleste bestiller DataBibelen via Internett. Skriv bare Bestillinga i eit strømbrev der du skriv kva produkt du ynskjer. Du kan sjølvsagt òg spør etter meir informasjon før du eventuelt bestiller noko.

Registrering

SigveSaker har ei adresseliste, og bruker denne til å sende ut informasjonsbrev med strømpost av og til. Til no har det vore fleire gonger i året.

Alle interesserte kan registrere seg i denne lista, også om dei ikkje har kjøpt noko frå SigveSaker. Send bare ei Bestilling der du skriv at du vil registrere deg og motta infobrev.

Lenka Info-brev har eit utval av tidlegare info-brev.Tilbake til forsida