Liten brukermanual på papir [Til forsida]

DataBibelen har eit innebygd hjelpsystem med detaljert info om bruk av programmet. Saman med DataBibelen for Windows kjem også "DataBibelen Opplæring" (menyvalg Hjelp / Opplæring), som er ein sjølvgåande presentasjon av hovudfunksjonane i programmet. Og her på heimesida kan ein sjå skjermbilde som gjev ei oversikt over hovudfunksjonar i DataBibelen.

I tillegg vart det til CD-en me leverte før lagt ved eit papirark om installering, pluss litt info for å komme i gang. Denne sida er informasjon frå dette arket.Brukermanual for DataBibelen

Copyright © SigveSaker.

Dette heftet har først denne biten med diverse informasjon, så en bit med instruksjoner om installering, deretter en større bit med hurtiginnføring i programmet, og til slutt en bit om de ulike måtene å bruke hjelp-systemet (brukermanualen) på.

Merk at om denne programpakka er ei oppgradering, må ikke den gamle versjonen brukes av andre - den vil da bli en ulovlig kopi. Det tilsvarende gjelder spredning av passord.

Ved å bruke DataBibelen har du bundet deg til følgende lisensavtale: Programmet kan i regelen installeres på to PC-er til eget bruk. Hvis flere skal kunne bruke DataBibelen samtidig må du kjøpe en flerbrukerlisens. Ta evt. kontakt med SigveSaker.

SigveSaker er ikke ansvarlig om problemer oppstår ved bruk av DataBibelen. Garantien avgrenser seg til produktprisen.

DataBibelen krever lite; en "treg" PC er OK, så lenge den har Windows 98 eller nyere. Dette gjelder omtrent alle PC-er som er i bruk i dag.


Registrering

Brukere kan velge å registrere seg hos SigveSaker, og blir da holdt oppdatert om nyheter. De som registrerer seg med e-post får elektroniske nyhetsbrev som kommer oftere og inneholder mer informasjon. Du kan bruke lenka Registrering www.SigveSaker.no eller sende ein e-post, adressa står også på heimesida.

OBS: Har du selv kjøpt programmet direkte fra SigveSaker er du alt registrert, og trenger ikke noen ekstra registrering.


Generelt om installering

Programmet må installeres til harddisken din før bruk. Nyere versjoner kan du installere rett over gamle, ved spørsmål om overskriving av filer beholder du vanligvis den nyeste versjonen.

Avslutt gjerne andre program før installeringa. Ved problem og feilmeldinger bør du forsøke en gang til, eventuelt etter å ha omstartet Windows. Dette er ofte nok for å det til.

På CD-en ligger det en meny som normalt starter automatisk når du legger CD-en i stasjonen. Om ikke kan du sjøl åpne CD-en og starte programmet CDMENY. I menyen kan du peke med musa på valga for å få mer informasjon om dem. Valget "Vis informasjonen" viser en forklarende tekstfil.

(Merk: Brukere av Mac og Linux skal gå til CD-en og starte MACLINUX.JAR i stedet for at CDMENY starter av seg sjøl.)
[Kommentar 2020: Da Apple har endret både java og operativsystemet på Mac siden den gang kan ikke lenger CD-ene installeres på nyere Mac. Men erfarne brukere kan fremdeles få det til etter denne instruksen.]

Installering av DataBibel-CD-en

Velg "Installer DataBibelen", og følg instruksjonene. Under installeringa blir først ei grunnpakke installert. Om du har nok plass ledig får du etterpå spørsmål om å foreta full installering. Dette er best, for da trenger du ikke bruke CD-en.

Videre installering med kjøpt passord

Dersom du har kjøpt passordet for CD-tillegget - eller andre tekster, f.eks sangbøker - installerer du dette etter å ha foretatt vanlig installering av CD-en. Klikk på "Installer Tillegg/moduler" i samme CD-meny, og følg instruksjonene.

Spesielt om DataSangbok-CD-en

Om PC-en alt har en DataBibel-versjon yngre enn et par år, er det nok å installere sangboktekstene med knappen "Installer sangboktekst(er)". Ellers velger du i stedet "Installer programmet" for også å installere selve programmet fra DataBibelen, som du trenger for å bruke tekstene. Ikke overskriv nyere filer med gamle.


Hurtiginnføring

Noe av informasjonen i dette heftet er vist bedre i Presentasjonen som følger med CD-en og den nedlastbare demoen.

For å kunne bruke DataBibelen, er det viktig å forstå hva de enkelte delene i programvinduet er. La oss se på et utsnitt:

Tittellinja viser hvilken tekst som blir vist i vinduets Tekstfelt.

Hovedmenyen er inngangsporten til alle Undermenyene, der du kan aktivere alle funksjonene. Undermenyene vil også vise eventuelle hurtigtaster for aktivering fra tastaturet.

Verktøylinjer er ei rekke ikon (knapper) som er snarveier til de mest brukte funksjonene, de aktiveres med museklikk. Det kan også finnes Lenke-ikon som åpner tilknytta tekster.

Versreferansen viser hvilke bibelvers som er i Tekstfeltet. Andre tekster enn Bibelen har bare et smalt, tomt felt her.

Det stipla Versmerket viser hvilket vers menyvalga gjelder.

Videre i dette kapitlet vil eventuelle ikon og aktuelle menyvalg bli tatt med. Det skrives slik: Hovedmeny / Undermeny

Menyen på startskjermen

Når du starter DataBibelen kommer det opp en startskjerm med bare noen av de aller mest brukte menyvalga, for at det skal være enkelt å begynne å bruke programmet. Skjermen forsvinner når du velger i den. Men merk at du kan få denne fram igjen ved å lukke alle tekstvindua i DataBibelen, om du ikke selv har valgt at den ikke lenger skal vises. Dette kan styres i selve skjermen, og i menyen Innstillinger / Oppstart.

Slå opp et kjent vers Rediger / Gå direkte til vers...

Dersom du bare vil slå opp på et kjent vers i Bibelen, f. eks Fil 4,4, bruker du denne funksjonen. Du får da opp vindu der du velger versreferansen direkte, og får opp verset.

Søk etter ord Rediger / Søk etter ord

For å søke etter ett eller flere ord velger du denne funksjonen, og skriver søke-ordet i vinduet som kommer fram. Når du trykker tasten for Linjeskift får du lista opp alle versa der ordet finnes, med søkeordet/søkeorda utheva.

For å søke etter flere ord skriver du dem inn etter hverandre, som «jesus sa at». Rekkefølgen og stor/liten bokstav betyr ingenting, alle versa der alle orda er brukt blir funnet.

Eksempel på avansert ordsøk; se hjelp-systemet for mer info: For å søke etter ei ordgruppe legger du et *-tegn til ordstammen. Søk etter gull* finner alle ord som starter med "gull", søk etter *gull finner alle som slutter på "gull" .

Skifte av tekst Fil / Gå til ...

Hvis programmet har flere tekster installert, bruker du denne funksjonen for å få ei liste der du kan velge hvilken du vil ha. Knappen i bibelvinduet (til venstre) viser listen med bibler, knappen i tekstvinduet (til høyre) viser listen med andre tekster, som andaktsbøker, kommentarer, sangbøker, osv.

Dersom du bare har en delvis installert CD-versjon, må CD-en ligge i stasjonen når DataBibelen starter opp for at tekstene og bildene på CD-en skal vises i tillegg til de på harddisken.

Kryssreferanser

Kryssreferanser er henvisninger fra ett bibelvers til "beslekta" bibelvers. Når du velger en kryssreferanse får du ankerverset (det opprinnelige verset i Versmerket) øverst, og de tilhørende kryssreferanse-versa under dette. Du får også ei ny Verktøylinje, der du kan velge andre kryssreferanser til ankerverset. Knappen med rødt kryss avslutter visningen.

Kopiering av tekst Rediger / Kopier merka tekst

Før tekst kan kopieres over til andre program må den merkes. En måte er å klikke med musa til venstre for selve teksten (versreferansen). Tekst som er merka skifter farge.

Når du har merka ferdig all teksten du vil bruke, velger du Kopiering. Du går så til programmet du vil kopiere teksten til (f.eks. en tekstbehandler), og limer inn teksten på vanlig måte. Dette er ofte menyvalget Lim inn på Rediger-menyen.

Du kan tilpasse formatet til kopierte bibelvers i hovedmeny-valg Innstillinger, under Diverse og Tekstkopiering.


Bruk av hjelp-systemet

Hvordan få hjelp fra programmet?

Denne lille håndboka, sammen med den sjølgående Presentasjonen, er laget for raskt å lære deg de viktigste funksjonene. Presentasjonen følger med CD-versjonen og den store nedlastbare demoen, og blir lagt i menyen på Hjelp / Presentasjon. Men det innebygde hjelp-systemet er den egentlige brukermanualen, og det brukes på flere måter:

Innholdsfortegnelse Hjelp / Innholdsfortegnelse

Fra innholdsfortegnelsen, også kalt Startskjermen, kan du fritt navigere deg rundt i hele hjelp-systemet med lenkene.

Søk i hjelp-systemet Hjelp / Søk etter hjelp-emne...

Søk-funksjonen i hjelp-systemet lar deg søke i ei emneliste etter spesifikke ting du lurer på, og viser de relevante hjelpsidene. Gi melding til SigveSaker om du søker etter et emne som ikke finnes, så skal vi vurdere å legge det inn.

Meny-hjelp Hjelp / Hva er dette? Velg i menyen...

Dette er den interaktive delen av brukermanualen. Aktiver denne funksjonen, og muspekeren får et spørsmålstegn i tillegg. Velg så et ikon eller et menyvalg ved å klikke på det, og du får direkte opp den relevante sida i hjelp-systemet.

Hjelp-knapper

I en del vindu er det hjelp-knapper. De henter direkte opp hjelpsida til vinduet de er i. Også noen undermenyer har menyvalg som henter opp hjelpsider relevante til menyen.

Trenger du mer hjelp enn du finner i presentasjonen, denne håndboka og hjelp-systemet, kan du kontakte SigveSaker. Telefonnummer og e-post står på www.SigveSaker.no.Tilbake til forsida