DataBibelen inneheld [Til forsida]

[Åpne denne sida i eit nytt vindu]

DataBibelen har med så mange tekstar at dei svarar til over 3,5 meter trykte bøker på ei bokhylle. Her er først ei oversikt (pr. 2016) over innhaldet av Grunnpakka (pris kr 498,-), nederst er innhaldet i Tilleggspakka (pris kr 498,-) lista opp. DataBibelen med Tillegget kostar altså kr 996,-.

Bibeltekstar

Dette er tekstar som er heile eller deler av Bibelen:

Norsk bokmål: Norsk nynorsk: Andre skandinaviske: Engelske: Gresk: Andre europeiske: Diverse: Kryssreferanser (henvisningar) til Bibelen

Kryssreferansar knytter eitt vers til andre vers som har noko av innhaldet felles. Det er til saman 2 millionar kryssreferansar. Dei er basert på henvisningane i dei trykte Biblane frå 1930/1938 og 1978/85, og referansane frå det nesten 800 sider store engelske kryssreferanse-oppslagsverket "The Treasury of Scripture Knowledge".

Andre tekstar

Dette er alle andre tekstar, som IKKJE er reine Biblar eller bibeldeler:

Bilder og lyd
Alfabetiske oppslag Andaktsbok/Datotekst Apokryfene Bekjennelsesskrift Bibelintroduksjoner Bibelkommentar Disippeltrening Grunntekst-verktøy Kirkeåret Livsløp/Historie Om livssyn Oppbyggelse Ressurstekster Sangbok Trosforsvar Ymse

Andre program

Med i pakkane av DataBibelen er det også nokre andre program for Windows:


(Slutt på innhaldslista for Grunnpakka)

Tilleggspakka

DataBibelen kan også utvidast med ei eiga tilleggspakke som aukar antal biblar og andre tekstar i programmet. Grunnpakka kostar kr 498,- og Tilleggspakka kostar kr 498,- slik at DataBibelen med Tillegg kostar kr 996,-.

Tilleggspakka inneheld:

Biblar/NT Andre tekstar

Tilbake til forsida