Bestilling/Registrering [Til forsida]

Du bestiller til databibelen@sigvesaker.no
Ordrar under kr 1100 blir tillagt frakt kr 30 inkl mva.

Start bestillinga med ditt navn, gateadresse og telefon. Ta med navn på organisasjonen om det er den som er bestillaren. Deretter må du skrive kva du bestiller. Dei vanlegste produkta står her:

Skriv dersom du oppgraderer ein eldre versjon, eller dersom du er interessert i fleirbrukarlisens.

Produkta blir normalt installert frå CD, men om dette er klønete kan erfarne brukarar nytte Nedlastbar CD-pakke på sida Nedlasting i staden. Skriv om du har lyst å forsøke dette, du kan evt seinare få CD tilsendt om det ikkje går.

Skriv gjerne også om det er noko anna du lurer på.

Litt fleire detaljar:

Sangbøker følgjer ikkje med DataBibelen, men legg seg inn i og blir ein del av denne. Sangbøkene kan også kjøpast lause, utan DataBibelen.

DataBibelen Grunnpakke kan seinare utvidast med Tillegget til kr 498, og svarar då til DataBibelen med Tilleggspakka. Bibeltekstar som er del av Tillegget kan også kjøpast lause til kr 95 pr stk, skriv evt dette i brevet.

Begge utgåvene av DataBibelen (med og utan Tillegget) kan vidare utvidast med desse biblane, som grunna avtalane IKKJE er del av dei store pakkane:Tilbake til forsida